กรองน้ำมันเครื่อง MMC OIL FLTER NO.11013-P001 | Oilsquare ออยสแควร์

MMC OIL FLTER

NO.11013-P001

กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ MMC รุ่น P001 แบบไม่มีหัวน็อต

ออกแบบมาเพื่อรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะแผ่นกรองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ปลอดภัยได้มาตรฐาน สำหรับ Kawasaki,Honda,Triumph,Yamaha,Benel

ราคา195 บาท
จำนวน: