กรองน้ำมันเครื่อง MMC OIL FLTER NO.11013-P002 | Oilsquare ออยสแควร์

MMC OIL FLTER

NO.11013-P002

กรองน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ MMC รุ่น P002 แบบมีหัวน็อตถอดสะดวก

ออกแบบมาเพื่อรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะแผ่นกรองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ปลอดภัยได้มาตรฐาน สำหรับ Kawasaki,Honda,Triumph,Yamaha,Benell

ราคา240 บาท
จำนวน: