น้ำมันออโต้ลูป รถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ

น้ำมัน 2T และ น้ำมันออโต้ลูป ตัวเดียวกันไหม?

ทุกๆกระป๋องที่เขียนว่า  2T คือ น้ำมันออโต้ลูบ (ผสมใส่น้ำมันเบนซิน) และ น้ำมันเครื่องของรถ 2 จังหวะ ที่ใส่ในห้องเกียร์ จะใช้ตัวเดียวกัน 4 จังหวะ