น้ำมันเครื่องเบนซินกึ่งสังเคราะห์

เลือกซื้อน้ำมันเครื่องอย่างไรดี?

ทำไมต้องเลือก น้ำมันเครื่อง เกรดกึ่งสังเคราะห์ ให้กับรถเบนซินของเรา

  • เบสน้ำมัน ดีกว่าเกรดธรรมดา 
  • ระยะเปลี่ยนถ่ายที่มากกว่า ประมาณ 8,000 - 10,000 กิโลเมตร
  • สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดงบ จากเกรดสังเคราะห์