สเตท สปอร์ต โปร 4T States Sport Pro 4T 1 ลิตร

สเตท สปอร์ต โปร  4T SAE40 ขนาด 1 ลิตร

STATE Sport Pro 4T SAE40 Packed 1 Lites 

  • ผสมสาร ENDURANCE MOLECULE POLYMER (EMP)
  • เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ เกียร์ธรรมดา
  • ช่วยให้น้ำมันเครื่องคงสภาพและสามารถสร้างฟิลม์น้ำมันเพื่อปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีเยี่ยม

 

 

ราคา100 บาท
จำนวน: