อายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง

อายุการใช้งานน้ำมันเครื่อง และวิธีการตรวจเช็ค

             น้ำมันเครื่องเมื่อถูกใช้งานจะเริ่มเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ เนื่องจากการสะสมของกรดที่เข้ามาทำลายด่างในน้ำมันเครื่อง การสะสมของน้ำ การปะปนกับฝุ่นผงที่เล็ดลอดมาจากไส้กรองอากาศ คราบเขม่าในการเผาไหม้ และเศษโลหะจากการสึกหรอของเครื่องยนต์ ดังนั้นน้ำมันเครื่องจึงต้องได้รับการเปลี่ยนถ่าย ก่อนที่คุณสมบัติในการหล่อลื่น และคุณสมบัติอื่นจะเสื่อมสภาพ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดกับเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องที่บรรจุอยู่ในแกลลอนวางขาย และยังไม่ได้เปิดใช้ จะมีอายุการคงสภาพอยู่ที่ 1-3 ปี ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝาแล้ว จะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-6 เดือน ส่วนน้ำมันเครื่องที่เปิดฝา แล้วไม่ได้ปิดฝาจะถือว่าใช้งานไม่ได้    

  

จุดสังเกตว่าน้ำมันเครื่องเริ่มหมดสภาพ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องมีการจดบันทึก วันที่ เดือน ปี และเลขกิโลเมตร ไว้ด้วยทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นการคำนวณกำหนดการเปลี่ยนถ่าย แต่เราเองยังสามารถสังเกตการณ์ทำงานที่เปลี่ยนไปของความหล่อลื่นน้ำมันเครื่องที่เริ่มเสื่อมสภาพได้ เช่น

    1.       เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้น

    2.       อัตราเร่งแย่ลง อืดลงอย่างต่อเนื่อง

    3.       กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

    4.       สีของน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไป

    5.       น้ำมันเครื่องมีลักษณะข้นขึ้น หรือใสขึ้น

            

กำหนดการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องเกรดธรรมดา   กำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 5,000 - 7,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์   กำหนดการเปลี่ยนถ่ายที่ 7,000 - 10,000 กิโลเมตร

น้ำมันเครื่องสังเคราะห์      มีอายุการใช้งานนับแสนกิโลเมตร แต่ด้วยอายุของไส้กรองน้ำมันเครื่อง จึงกำหนดการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่10,000 -15,000 กิโลเมตร

 

อย่างไรก็ตาม ระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ยังขึ้นอยู่กับ ลักษณะการใช้งาน ระยะเวลา และความพึงพอใจของผู้ใช้อีกด้วย ยิ่งเปลี่ยนบ่อย ก็จะยิ่งยืดอายุการใช้งานของเครื่อง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมาพร้อมกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 

รถไม่ค่อยได้ใช้งาน ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไหม?    

การที่รถยนต์ใช้งานน้อย ไม่ว่าจะเป็นการจอดทิ้งไว้เป็นเดือน หรือขับใช้งานในเมือง ที่มีการจราจรหนาแน่น ทำให้ระยะที่ขับขี่น้อย ถือว่าน้ำมันหล่อลื่นทำงานหนัก เพราะการจอดรถทิ้งไว้นาน ๆ จะเกิดการปนเปื้อนของน้ำในอากาศ ทำให้สารเพิ่มคุณภาพเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้น้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพเร็วขึ้น อีกทั้งการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น น้ำมันเครื่องก็ยังคงทำงานตลอดเวลาทั้งขณะรถติด และรถวิ่ง ดังนั้น จึงเป็นการควรที่จะพิจารณาระยะทางที่ขับขี่ ควบคู่ไปกับระยะเวลาที่เปลี่ยนถ่ายด้วย โดยเราควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง ทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือไม่

คู่มือรถแต่ละประเภทจะมีการระบุระยะทางที่ควรเปลี่ยนไส้กรอง  แต่โดยทั่วไป เนื่องจากไส้กรองน้ำมันเครื่องมีราคาไม่แพง ผู้ใช้มักจะเปลี่ยนพร้อมๆกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพื่อะได้ทำไปพร้อมๆกันทุกครั้ง ง่ายต่อการจำ และยังทำให้น้ำมันเครื่องที่เปลี่ยนใหม่ ได้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

 

ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง

สำหรับการตรวจสอบน้ำมันเครื่องควรจะเช็คอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อความแน่นอนในการขับรถ  การเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้ทำหลังจากดับเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลา 2 นาที เพื่อให้น้ำมันไหลลงด้านล่างของเครื่องก่อน และรถจะต้องจอดอยู่บนพื้นราบด้วย  โดยวิธีการตรวจเช็คด้วยตนเอง สามารถทำได้ดังนี้

 

1. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องซึ่งจะอยู่ข้าง ๆ เครื่องยนต์ ส่วนตอนปลายจะมีลักษณะแบนประมาณ 2 นิ้ว ออกมาแล้วใช้ผ้าหรือกระดาษทิช   ชู่ซับเช็คก้านวัดให้ไม่มีรอยน้ำมันเครื่องเดิมที่ติดขึ้นมา 

2. เสียบก้านวัดน้ำมันเครื่องกลับเข้าที่จนสุด 

3. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาอีกครั้งหนึ่ง ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องบนปลายก้านวัด ที่ก้านน้ำมันเครื่อง จะมีขีดบอกระดับ ให้ดูว่าน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่สูงสุดอยู่ที่ระดับไหน เช่น 

   MAX หมายความว่า ยังไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่อง 

   MID หมายความว่า ให้เติมน้ำมันเครื่องเล็กน้อยให้ได้ระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID

   MIN หมายความว่า ต้องเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID 

4. การเติมน้ำมันเครื่องให้เปิดฝาเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วเทน้ำมันเครื่องลงไป การเติมแต่ละครั้งให้ดูการวัดจากก้านวัด และที่สำคัญการเติมในแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 1.5-2 ลิตรเป็นอย่างมาก จนได้ระดับที่ต้องการ

5. เมื่อทำการตรวจวัดระดับน้ำมันเครื่องเสร็จแล้ว ต้องเสียบไม้วัดระดับน้ำมันเครื่องลงที่เดิมให้สุด จนได้ยินเสียง

ล็อค เป็นอันว่าใช้ได้

 


 • ช่วงนี้ฝนตกพายุเข้าตลอดเลยค่ะ เพื่อให้เข้ากับเทศกาลเลยขอนำเสนอ 10 เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยตลอดทั้งหน้าฝนนี้ ขอขอบคุณแหล่งที่มา :http://www.safedriver.co.th/2012-07-26-08-21-55....

 • เทศกาลสงกรานต์เริ่มเข้ามาใกล้กันแล้วนะคะ ทางร้านมีบทความแนะนำการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเดินทางด้วยตนเอง ง่ายๆและไม่เสียเวลามาก เพื่อความปลอดภัยมาฝากกันคะ เริ่มต้นจาก - การตรวจสภ...

 • น้ำมันเครื่อง หรือ น้ำมันหล่อลื่น มีความสำคัญกับระบบเครื่องยนต์ในการทำงานเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกๆชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์เมื่อมีการทำงาน แต่ละชิ้นส่วนนั้นก็จะเกิดการเสียดสีกันอยู่ต...

 • มาตรฐานของน้ำมันเครื่อง การเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับเครื่องยนต์แต่ละประเภท แต่ละภูมิอากาศ และสภาพของเครื่องยนต์ที่มีปัจจัยต่างๆในการเลือกซื้อ โดยมักดูที่ค่าความหนืดและคุณภ...

 • ในขณะที่เราเบรค ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างผ้าเบรคกับจานหรือดุมล้อจะถ่ายเทผ่าน ก้านดันผ้าเบรคเข้าสู่ลูกสูบและน้ำมันเบรค เมื่อเราต้องเหยียบเบรคอย่างแรงกระทันหันหรือเหยียบเ...

 • สมาคมวิศวกรยานยนต์ในอเมริกา (SAE) และกรมการขนส่งของอเมริกา (Department of Transporttation - DOT) และสมาคมกำหนดมาตรฐานระหว่างชาติ (ISO) ต่างก็ได้กำหนดมาตรฐานของน้ำมันเบรคที่ใช้ในระ...

 • รู้หรือไม่‼️ น้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพได้อย่างไร สาเหตุการเสื่อมสภาพของน้ำมันเครื่อง 1.)การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของน้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ทำใ...

 • วิธีอ่านค่าความหนืดของน้ำมันเครื่อง‼️ เบอร์น้ำมันเครื่อง ชนิดของความหนืดหรือเบอร์ SAE ตามที่เห็นบนฉลากน้ำมันเครื่องมักจะมีข้อความ ตัวเลข สัญลักษณ์มากมาย ที่เห็นครั้งแรกเป็นต้องสับส...

 • จะรู้ได้ยังไงว่า“น้ำเครื่องรถของคุณถึงระยะที่ต้องเปลี่ยนแล้ว” หลายคนอาจจะยังเข้าใจว่าการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเช็คระยะต้องตามจากคู่มือเท่านั้น เพราะปกติคนจะนิยมเปลี่ยนน้ำมันเ...

 • ถ้าเติมน้ำเปล่าไป❓ การเติมน้ำเปล่าในช่วงแรก ๆ เติมน้ำเปล่าไปจะไม่ผลกระทบอะไร.แต่ถ้าปล่อยไปใยระยะยาวอาการจะเกิดตระกรันในหม้อน้ำ จะทำหม้อน้ำนั้นอุดตันในที่สุด.และเครื่องยนต์บางรุ่น...

 • หลายคนคงสงสัยว่าน้ำมันเครื่องมีตั้งหลายยี่ห้อหลายเกรด จะเลือกยังไงให้เหมาะกับรถของเรา วันนี้แอดมินมีน้ำมันเครื่องสองตัวมายกตัวอย่างให้ดูว่าตัวไหนจะเหมาะกับรถของคุณระหว่าง PTT Perf...

 • สาเหตุนั้นเกิดจาก ไม่ใช้ว่าน้ำมันเครื่องเป็นสีดำ แล้วหมายความว่า น้ำมันเครื่องเสีย หรือไม่ดี แต่ที่เกิดสีดำเพราะเกิดจากการชำระล้างสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ ถ้าหากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำม...

 • หลายคนคงสงสัยว่าน้ำมันเครื่องมีตั้งหลายยี่ห้อหลายเกรดจะเลือกยังไงให้เหมาะกับรถ ของเราวันนี้แอดมินมีน้ำมันเครื่องสองตัวมายกตัวอย่างให้ดูว่าตัวไหนจะเหมาะกับรถของคุณ ระหว่างBangchak F...

 • รถยนต์ของคุณจะมีคู่มือบอกให้เลือกใช้น้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับรถของคุณแล้วถ้าในกรณีรถที่ขับมานานมากๆหละจะทำยังไงโดยช่างส่วนใหญ่จะแนะนำว่าต้องเพิ่มเบอร์ความหนืดให้มากขึ้นแล้วเมือไหร...

 • น้ำมันเครื่องรั่วสาเหตุเกิดจากอะไร.jpg
  สาเหตุของน้ำมันเครื่องรั่วมีอยู่ทั้งหมด ดังนี้ 1️⃣ประเก็นฝาครอบวาล์ว และซีลยางต่างๆ ตรวจเช็กดูว่ามีรอยน้ำมันรั่วไหลออกมาหรือไม่ เนื่องจากมันสามารถเสื่อมสภาพได้ตามการใช้งาน หากเจอ...

 • ทำไมน้ำมันเครื่องถึงเป็นสีดำ.jpg
  สาเหตุนั้นเกิดจาก ไม่ใช้ว่าน้ำมันเครื่องเป็นสีดำ แล้วหมายความว่า น้ำมันเครื่องเสีย หรือไม่ดี แต่ที่เกิดสีดำเพราะเกิดจากการชำระล้างสิ่งสกปรกภายในเครื่องยนต์ ถ้าหากไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำม...

 • 5 หน้าที่หลักของน้ำมันเครื่อง.jpg
  1. หน้าที่ในการหล่อลื่นโดยน้ำมันหล่อลื่นจะเคลือบชิ้นส่วนโลหะในเครื่องยนต์ในลักษณะเป็นฟิล์ม เคลือบอยู่ที่ผิวโลหะ เพื่อช่วยลดการสัมผัสกันโดยตรงของชิ้นส่วนโลหะ โดยความหนาของฟิล์มนั้นข...

 • ควรเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องตอนไหน.jpg
  โดยปกติแล้วเราควรจะเปลี่ยนกรอง น้ำมันเครื่องทุกๆ 2 ครั้งของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ความจริงแล้วมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้น้ำมันเครื่องนั้นเกิดสิ่งสกปรกและอาจต้องเปลี่ยนกรองเร็...

 • ทำไมต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เมื่อครบกำหนดตามระยะ?? การเปลี่ยนถ่ายของเหลวภายในรถยนต์เมื่อครบกำหนดระยะเวลาจะช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด และยืดอายุการทำงานของเครื่องยนต์ เพรา...

Visitors: 570,522