น้ำมันเครื่อง ปตท เพอร์ฟอร์มา PTT Performa NGV SAE10W-40 ขนาด 4 ลิตร

ปตท เพอร์ฟอร์มา เอ็นจีวี SAE10W-40 ขนาด 4 ลิตร

PTT Performa NGV SAE10W-40 Packed 4 Lites

น้ำมันเครื่อง เทคโนโลยีสังเคราะห์ ออกแบบสำหรับรถยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV หรือ LPG เป็นเชื้อเพลิงโดยเฉพาะ

การใช้งาน
• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง
• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ที่ใช้เชื้อเพลิงเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85

คุณสมบัติพิเศษ
• ทนความร้อนสูง ยืดอายุเครื่องยนต์ก๊าซ
• รักษาความสะอาด ป้องกันการเกิดโคลน
• ลดการสึกหรอของชิ้นส่วนและชุดขับเคลื่อนวาล์ว
• ยืดอายุการใช้งานยาวนาน

มาตรฐาน
API SN

 

 

ราคา520 บาท
จำนวน:
กรุณากรอกข้อความ...