น้ำมันเครื่อง ดักแฮม ไฮเปอร์เกรด พลัส Duckham Hypergrade Plus SAE 15W-50 ขนาด 1 ลิตร

ดัมแฮม ไฮเปอร์เกรดพลัส  SAE 15W-50  ขนาด 1 ลิตร

Duckham Hypergrade Plus SAE15W-50 Packed 1 Lite

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ :

ดักแฮม ไฮเปอร์เกรดพลัส น้ำมันเครื่อง ยนต์เบนซินกึ่งสังเคราะห์เกรดรวมคุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง มีดัชนีความหนืดสูงเป็นพิเศษ มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงในทุกอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้การหล่อลื่นสูงใน ทุกสภาพการใช้งาน ลดการสึกหรอ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ ประหยัดเชื้อเพลิงและยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายได้ยาวนานขึ้น คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  API SM/CF,SAE 15W-50

 

 

การใช้งาน :   เหมาะสำหรับยานยนต์สมัยใหม่ที่ใช้ความเร็วรอบสูง กำลังม้ามาก สามารถใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG  และ  NGV/CNG 

 

ขนาดบรรจุ :   1 ลิตร

ราคา250 บาท
จำนวน: