น้ำมันเครื่อง เพาวซ่าร์ ซุปเปอร์เอชดี Pulzar SuperHD SAE40 ขนาด 1 ลิตร

เพาวซ่าร์ ซุปเปอร์เอชดี มอเตอร์ออยล์ SAE 40 ขนาด 1 ลิตร
Pulzar SuperHD Motor Oil SAE40 Packed 1 Lites

น้ำมันเครื่อง สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องเบนซิน เบอร์ 40 เหมาะสำหรับใช้งานรถยนตืนั่งส่วนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็กทั้งที่เป็นเครื่องยนต์แก็สโซลีน และเครื่องยนต์ดีเซล

มาตรฐาน
API CD/SF

ราคา100 บาท
จำนวน: