หัวเชื้อน้ำมันดีเซล ปตท.

ปตท. หัวเชื้อน้ำมันดีเซล 

ช่วยเพิ่มพลังเครื่องยนต์ ทำความสะอาดหัวฉีด หม้อกรองถัง และท่อทางเดินน้ำมัน ทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดควันดำ 


การใช้งาน

 ใช้ผสมกับน้ำมันดีเซล ในอัตราส่วน 1 กระป๋อง ต่อน้ำมันดีเซล 70 ลิตร 

ขนาดบรรจุ 170 มิลลิลิตร 

ราคา45 บาท
จำนวน: