จาระบี โมลี่แลนด์ Molyland Grease 454 กรัม

จาระบี โมลี่แลนด์  ขนาด 454 กรัม
Molyland Grease Packed 454 gram

จารบีพิเศษทนความร้อนสูง ทนน้ำ ทนกรด ใช้ใส่ลูกปืน เพลาขับ ลูกหมาก และส่วนต่างๆของเครื่องยนต์และเครื่องจักร อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท ที่ต้องใช้จารบีเพื่อการหล่อลื่น

เหมาะสำหรับ ใส่เพลาและลูกปืน

 

ราคา160 บาท
จำนวน:
Visitors: 581,502